Därför måste du faktiskt skaffa ett vapenskåp om du har vapen hemma

Om du inte visste det finns det en lag i Sverige som kräver att alla som har vapen i vårt land förvarar dessa i ett vapenskåp. Detta gäller förvisso inte alltid, för det finns några undantag till regeln, men i de allra flesta fall bör man räkna med att man måste ha ett vapenskåp för sina vapen. Denna regel bör man även följa, för att undvika bekymmer, men tänk på att du inte bara måste ha ett vapenskåp där hemma, detta vapenskåp måste även följa vissa specifika regler, bland annat:

434640465_9da05a4b91Att ett vapenskåp som väger under 150 kg måste bultas fast i väggen eller i golvet (detta krav kan man förstås kringgå genom att skaffa ett tyngre vapenskåp än så från början, eller genom att lägga i extra vikter i skåpet, så att det väger mer än 150 kg totalt), detta för att undvika att någon bär med sig hela skåpet vid t.ex. inbrott eller liknande.

Att skåpet har rätt märkning. Man kan nämligen inte köpa vilket vapenskåp som helst, utan det måste ha klarat olika säkerhetstester och liknande. Den norm som vapenskåp i Sverige idag måste följa är SS3492. Detta innebär att det vapenskåp du köper måste ha denna märkning någonstans.Däremot finns det inga krav på att vapenskåpet måste vara brandtåligt eller liknande, även om många väljer att skaffa brandtåliga vapenskåp ändå.

Bra att känna till
Det finns möjlighet att få undantag från vapenskåpslagen i vissa fall, t.ex. om man inte har möjlighet att ha ett vapenskåp i det egna hemmet för att man är student, och därför skulle vilja ha skåpet i t.ex. föräldrarnas hem (om de har ett vapenskåp, så klart) och så vidare. Man bör dock aldrig förutsätta att man kommer att få dispenser av det här slaget, men det kan gå! Vill man ansöka om ett undantag från de gällande vapenskåpsreglerna gör man detta hos Polisen.

Som du ser är det alltså inte bara obligatoriskt med vapenskåp som vapenägare i Sverige idag, det finns dessutom en hel del saker att tänka på för att valet av skåp ska bli så bra som möjligt.